Característiques tècniques

Característiques tècniques
de L’AERI

Característiques tècniques

La instal·lació és de tecnologia alemanya totalment dissenyada i fabricada per la companyia Bleichert, amb seu a Leipzig.

La cabina i el seu recorregut

• Perfil longitudinal: 1.350 m
• Perfil horitzontal: 1.243 m
• Desnivell: 544 m (de +139 m a 683 m)
• Angle del pendent geomètric del total del traçat: 23º 38’
• Pendent màxim que arriben a superar les cabines durant el seu trajecte: de 43º a 45º
• Nombre de suports o castellets: 2
• Nombre de cabines: 2, amb capacitat per a 35 persones cadascuna.
• Pes de cada cabina buida: 2.175 kg
• Pes de cada cabina a plena càrrega: 4.900 kg

Motors

Un motor elèctric de 84 CV de potència i 730 rpm que fa funcionar la màquina principal. Aquesta màquina fa avançar les cabines a una velocitat de 5 m/s, la qual cosa fa que puguin fer tot el recorregut en cinc minuts. Un motor elèctric de 38 CV de potència i 725 rpm que fa funcionar la màquina auxiliar, la qual fa avançar les cabines a una velocitat de 2 m/s.
Ambdues màquines són totalment independents.
Dos grups electrògens amb motors dièsel de 130 CV i 205 CV que es connecten a les barres generals de l’edifici quan hi ha una manca de subministrament elèctric per part de la companyia, i que poden alimentar els dos motors i la resta de la instal•lació.

Cables

• Dos cables portadors de 59 mm de diàmetre amb dos cables de tensió de 75 mm de diàmetre.
• Un cable tractor de 27 mm de diàmetre
• Un cable contratractor de 21 mm de diàmetre amb un cable de tensió de 38 mm de diàmetre
• Un cable auxiliar de 22 mm de diàmetre amb un cable de tensió de 38 mm de diàmetre

Contrapesos

• Dos contrapesos dels cables de tensió dels portadors, de 50.000 kg cadascún
• Un contrapès del cable de tensió del cable contratractor de 7.600 kg.
• Un contrapès del cable de tensió del cable de socors format per dos blocs independents de 5.000 kg cadascun.

Som patrimoni de l’enginyeria industrial de Catalunya

Si vols ampliar la informació sobre les característiques tècniques de l’Aeri de Montserrat, no dubtis en escriure’ns a info@aeridemontserrat.com