RESPONSABILITAT SOCIAL

LA RESPONSABILITAT SOCIAL,
Una prioritat integrada al nostre
model de gestió

L’Aeri de Montserrat treballa cada dia per ser el principal eix d’accés al Monestir de manera sostenible i respectuosa amb el medi ambient i les persones.

 

Més enllà de ser el telefèric més històric d’Espanya i patrimoni industrial de Catalunya, l’Aeri mira cap al futur amb una clara aposta per la responsabilitat social, integrada a la seva raó de ser. Per aquest motiu, la nostra activitat empresarial contempla de manera indivisible les perspectives econòmica, social i ambiental per promoure l’acció conjunta de persones i organitzacions.

 

Hem incorporat els Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides (ODS) a la nostra pròpia agenda de treball, promovent la implicació de les persones que viatgen amb l’Aeri i les organitzacions presents al territori.

 

Les nostres prioritats es centren en tres grans pilars a partir del quals desenvolupem les cinc línies de treball:

  • Defensem la importància de l’activitat econòmica per reduir la pobresa i promoure la dignitat amb el focus en les persones més vulnerables (ODS 1)
  • Promovem el desenvolupament de les persones al lloc de treball i apostem per la contractació de proximitat (ODS 8)
  • Impulsem l’acció pel clima contribuint a la reducció de la petjada
    ecològica, especialment a través de la promoció de la mobilitat sostenible (ODS 13).

Promovem l’acció responsable integrats en
el paisatge, al costat de les persones

Desenvolupem la nostra estratègia de responsabilitat social al costat
de persones i organitzacions, a través de cinc línies de treball que
connecten els àmbits econòmic, social i ambiental.

Línia 1. Promovem l’activitat econòmica per a l’impacte social

L’Aeri considera que l’economia ha de tenir una finalitat social, per a la millora de la qualitat de vida de les persones que més ho necessiten. Per aquest motiu destinem la tercera part dels nostres beneficis a l’acció social. A través de la compra de bitllets, els viatgers participen activament en la lluita contra l’emergència social, canalitzant la seva solidaritat cap a les persones que més ho necessiten.


Treballem conjuntament amb organitzacions del territori com Càritas, Creu Roja o la Fundació Abadia de Montserrat 2025 per lluitar contra la vulnerabilitat i l’exclusió social a través de diferents iniciatives:

Donem suport a diversos projectes de Càritas a les diocèsis de Sant Feliu de Llobregat, Terrassa i Barcelona, atenent les necessitats bàsiques de persones en risc d’exclusió social.

Impulsem la protecció i cura de les persones més vulnerables dels municipis de la Muntanya de Montserrat, el nostre entorn més proper. Aquest tipus d’iniciatives ajuden a reduir els estigmes, afavorint la normalització de totes les persones.

Col·laborem en el programa de beques escolars de l’Escolania de Montserrat, facilitant l’accés a nens amb capacitat musical i vocal procedents de famílies amb recursos limitats.

Persones treballadores de l’Aeri, passat i present.

Línia 2. Treballem per al desenvolupament del capital humà, l’ànima de l’Aeri

Cuidar el capital humà és, a més d’un dels nostres compromisos, un
element estratègic: l’equip de l’Aeri contribueix significativament
a fer de l’Aeri una experiència única molt valorada pels viatgers.
Considerem que les persones que integren l’equip de l’Aeri són l’ànima
de l’organització i els millors ambaixadors de l’empresa.

El compromís de les persones que formen part de l’empresa i
l’excel·lència en el treball són dues constants des dels nostres orígens
que han permès superar molts reptes gràcies a la implicació de l’equip.
Ser part de l’Aeri representa formar part d’una empresa amb molta
història, patrimoni de l’imaginari col·lectiu.

Afavorim, entre d’altres mesures, l’estabilitat laboral, la seguretat
al lloc de treball, la igualtat d’oportunitats i el desenvolupament
de competències. Estem impulsant la participació de les persones
treballadores a causes socials i iniciatives de voluntariat.

Línia 3. Preservem el medi ambient i impulsem el canvi d’hàbits

L’Aeri es va constituir al 1930 per oferir una opció de transport més segura, ràpida i còmoda a l’accés de carretera en aquell moment. Aquest enfocament innovador s’ha consolidat amb els anys. Des de la seva posada en marxa més de 19 milions de persones han triat l’Aeri com a opció de transport per accedir al Monestir de Montserrat.

 

 

Actualment l’Aeri va més enllà de ser una alternativa segura i ràpida al transport per carretera, promou la mobilitat sostenible.


Viatjar amb l’Aeri representa una reducció mitjana d’emissions de CO2 del 70% respecte a un cotxe de motor de combustió i un impacte quasi nul en contaminació acústica.


El baix impacte ambiental generat de l’activitat de l’Aeri ajuda a preservar la biodiversitat i la qualitat de l’aire de la muntanya de Montserrat.

70%

REDUCCIÓ D’EMISSIONS RESPECTE COTXE DE COMBUSTIÓ

19
MILIONS

VIATGERS DES DE LA INAUGURACIÓ

Des de 2015 més d’1,5 milions de persones han fet ús de l’Aeri. Aquest volum de viatgers representa un estalvi de molts milers de tones d’emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEI), respecte als vehicles de combustió, considerant solament els últims 6 anys.

 

De mitjana, una persona que accedeix al Monestir de Montserrat amb l’Aeri contribueix a una reducció d’un 70% d’emissions de CO2 respecte l’ús del cotxe de benzina o diesel, a més d’incidir en la reducció de la contaminació acústica.

 

La baixa petjada ecològica resultant de l’activitat de l’Aeri contribueix a millorar la biodiversitat de la Muntanya de Montserrat i la qualitat de l’aire de l’entorn. En aquest sentit, estem treballant per generar diferents aliances amb entitats ambientals i entitats que promouen l’excursionisme de muntanya i la preservació de la natura.

 

Apliquem descomptes especials a la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC) i oferim accés gratuït a l’Associació Rodamunt per facilitar la pràctica del senderisme de muntanya a les persones amb mobilitat reduïda, utilitzant les cadires Joëlette.

 

Des de l’Aeri, també apostem per altres mesures relacionades amb eficiència energètica i economia circular, especialment vinculades a l’optimització de processos, la reutilització i el reciclatge.  Hem situat papereres per afavorir la recollida selectiva a les estacions i des de 2020 oferim la venda de bitllets per internet als nostres viatgers contribuint a la reducció de paper i a un servei més ràpid i eficient.

Línia 4. Contribuïm a la dinamització econòmica local

El 70% dels nostres proveïdors son empreses de proximitat i el 75% son petites i mitjanes empreses (PIMES). Contribuïm a la dinamització econòmica del territori a través de criteris de compra responsable, afavorint el treball decent i el creixement econòmic.

70%

PROVEÏDORS
PROXIMITAT

75%

PROVEÏDORS
PIMES

Línia 5. Garantim la seguretat i promovem la innovació tecnològica

La seguretat ha estat una constant en el funcionament de l’Aeri durant tota la seva història, gràcies a la incorporació constant de tecnologia i noves mesures que garanteixen el bon funcionament en el transport de viatgers i la prevenció de riscos laborals de les persones treballadores.

 

El distintiu “Safe Tourism Certified” de l’Institute for Spanish Tourism Quality” acredita a l’Aeri com a mitjà de transport 100% segur facilitant que els viatgers gaudeixin encara més de l’experiència.

 

L’Aeri integra tradició, modernitat i mobilitat sostenible en una experiència que no deixa indiferent i que acull a qualsevol persona que estima els valors que representa la Muntanya de Montserrat.